Personalia

Diploma's

Licentiaat in de criminologie

Vrije Universiteit te Brussel op 20 februari 1979;
Thesis onder promotie van de eerste Voorzitter bij het Hof van Cassatie, Prof. dr. M. CHATEL, met als examinator Prof. dr. F. DUMON, Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie.

Licentiaat in de rechten

Vrije Universiteit Brussel, op 6 juli 1979 met onderscheiding;
Licentie met sociaal-economische specialisatie.

Geaggregeerde HSO

Vrije Universiteit Brussel, op 22 oktober 1979 met onderscheiding;
Aggregraat voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten met sociaal-economische specialisatie.

Beroepsactiviteiten

Advocaat

Eedaflegging als advocaat bij het Hof van Beroep te Gent op 3 september 1979;
Opgenomen op de lijst der stagiairs van de Balie te Ieper dd 5 oktober 1979;
Opgenomen op de tableau der Balie te Ieper op 5 augustus 1983 (na de verplichte legerdienst).

Bemiddelaar

Bemiddelaar in familiale aangelegenheden (o.a. echtscheiding).

Docent

Sinds het academiejaar 1979/80 tot 2018/19 ononderbroken docent aan het Vormingsinstituut voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen, thans Syntra West te Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper en Veurne m.b.t. het burgerlijk, sociaal-, handels- en vennootschapsrecht.
Gastdocent bij diverse organisaties als OVO (Ondernemers voor Ondernemers/NCMV), SIFOP Duinkerke, Frankrijk (Service Interconsulair de Formation et de Perfectionnement) en Interreg II (een Europees project met Flandre Création / V.I. - West-Vlaanderen).