Voorkeurmateries :

Praktijk : gesteund op ervaring met kennis van zaken (*)

Vertrouwenspersoon in de meest uiteenlopende juridische problematiek inzake hogervermelde rubrieken.

Bemiddeling en regelingen in der minne.

Deskundig juridisch advies op mensenmaat teneinde in eerste instantie confrontatie voor gerechtelijke instanties te vermijden.

Tussenkomsten bij diverse Hoven, Rechtbanken, Administratieve Overheden/Commissies.

Tussenkomsten in het kader van de Salduz wetgeving voor meerder- en minderjarigen.

Tussenkomsten in jeugdzaken (strafrechterlijk en burgerlijk).

Verdediging op strafgebied en burgerlijke partijstelling.

Deelname aan deskundigenonderzoek, plaatsopneming, vergaderingen,...

Opstellen verzoekschriften (oa collectieve schuldenregeling), klachten, contracten, etc...

(*) niet limitatieve opsomming